Tepelné čerpadlo vám môže ušetriť niekoľko stoviek eur

Moderná doba neustále napreduje a prináša so sebou rôzne vymoženosti a technológie, ktoré rýchlym tempom prenikajú do všetkých oblastí nášho života. Nové technológie ponúkajú nové možnosti. Preto niet divu, že v súčasnosti vďaka tepelným čerpadlám už nebudete potrebovať na vykurovanie vášho domu nákladné konvenčné vykurovacie systémy a kotly spaľujúce drevo, či fosílne palivá.

Tepelné čerpadlá vs. tradičné vykurovacie systémy

Ak uvažujete o zmene doterajšieho spôsobu vykurovania alebo sa dopredu rozhodujete akým tepelným zdrojom budete v budúcnosti vo vašom dome vykurovať, nechajte sa inšpirovať tepelným čerpadlom.

Tepelné čerpadlo v porovnaní s tradičnými vykurovacími systémami môže nielen ušetriť na výdavkoch za vykurovanie, ale aj komplexne vyriešiť tepelný komfort vášho príbytku počas celého roka. Tepelné čerpadlo totiž môže váš dom vykurovať a ohrievať teplú vodu, poprípade ho počas horúcich dní ochladzovať. Inštalácia si navyše nevyžaduje nijaké rozsiahle stavebné úpravy.

Úspornosť tepelných čerpadiel nie je iba marketingový ťah

Náklady na tepelné čerpadlo sú síce o niečo vyššie, ako napríklad pri zriaďovaní plynového vykurovania, no návratnosť investície je podstatne rýchlejšia. Za zmienku stojí aj fakt, že prevádzkové náklady sú oproti plynovému vykurovaniu až o 50 % menšie.

Tepelné čerpadlo tiež počas svojej prevádzky potrebuje iba minimálnu údržbu a niektoré modely čerpadiel dokážu na každý spotrebovaný kW elektrickej energie dodať až približne 5 kW využiteľného tepla.

To v praxi znamená, že 4/5 tepla sú v podstate zadarmo. Okrem toho v rámci národného projektu „Zelená domácnostiam“ môžete získať štátnu dotáciu na inštaláciu tepelného čerpadla, ktorá urobí vašu investíciu ešte výhodnejšou.

Tepelné čerpadlá ušetria až 4/5 nákladov za energie.

Typy tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlo je zariadenie ktoré umožňuje prečerpanie tepla z nízkopotencíalnych tepelných zdrojov energie, inak bežne na tieto účely nevyužiteľných, na vykurovanie a ohrev teplej vody.

Zdroje nizkopotenciálneho tepla sú obnoviteľné, prakticky nevyčerpateľné a navyše sú úplne zadarmo. Hovoríme totiž o okolitom vzduchu, zemi a vode. Tepelné čerpadlá tak podľa zdroja energie, ktorému odoberajú teplo, môžeme typovo rozdeliť na tepelné čerpadlo vzduch – voda, zem – voda alebo voda – voda.

Ako funguje tepelné čerpadlo vzduch – voda

Princíp tepelného čerpadla spočíva v získavaní tepla z okolitého vzduchu a jeho odovzdávaní vykurovaciemu systému. Deje sa tak v uzatvorenom okruhu, ktorý je naplnený médiom. Toto médium sprostredkováva výmenu tepla a má nízky bod varu.

Privedené teplo z okolitého vzduchu vo výparníku zapríčiní vyparovanie média. Pary média nesú tepelnú energiu. Kompresor zabezpečuje odčerpávanie ohriatych pár média v plynnom stave z výparníka a stláča ich. Pri stlačení sa zvýši aj jeho teplota, ktorá je spolu s tepelnou energiou pár média kompresorom vytláčaná do kondenzátora.

Médium sa po odovzdaní tepla v kondenzátore ochladzuje a kondenzuje na kvapalinu, ktorá  sa pri prechode expanzným ventilom mení na plyn a vracia sa späť do výparnika. Z kondenzátora sa napokon získaná tepelná energia prenesie do distribučného systému teplej vody, ktorý sa týmto preneseným teplom ohrieva.

Zobraziť aktuálnu ponuku tepelných čerpadiel vzduch-voda

Použitie tepelného čerpadla vzduch – voda  bez územných limitov

Už dávno neplatí tvrdenie, že tepelné čerpadlo vzduch – voda je vhodné iba pre južnejšie oblasti s vyššími celoročnými priemernými teplotami.

Toto tepelné čerpadlo v minulosti síce malo o niečo vyššie nároky na spotrebu elektrickej energie, ale dnes už je aj pre severnejšie a chladnejšie lokality nášho územia rovnako vhodné, ako napríklad tepelné čerpadlo zem – voda. Navyše je využívanejšou a podstatne menej nákladnou alternatívou vykurovania ako tepelné čerpadlo typu zem – voda.

Tepelné čerpadlo šetrí nielen vašu peňaženku

Na vykurovanie vášho domu už skutočne nemusíte potrebovať  drevo, uhlie, vykurovacie oleje, či plyn. Nemusíte spotrebovať ani veľa elektrickej energie a odpadnú vám práce spojené s prípravou dreva, či uskladnením uhlia na zimu.

No čo je najpodstatnejšie, tepelné čerpadlo významne zníži vaše výdavky na vykurovanie a do vášho rodinného rozpočtu prinesie úsporu v podobe niekoľkých stoviek eur, pre ktoré už ľahko nájdete využitie inde.