Prečo je dôležité odvlhčovanie vzduchu?

Zvýšená vlhkosť vzduchu dokáže poriadne znepríjemniť život. A je jedno, či sa jedná o bytové alebo nebytové priestory. Viete však, že bežné vetranie vám nemusí pomôcť?  Pozrime sa na príčiny vzniku vlhkosti a zároveň aj na možnosti ako ju odstrániť.

Odvlhčovanie vzduchu je dôležité pre vaše zdravie.

Príčiny zvýšenej vlhkosti

Okrem vlhkosti, ktorú produkujeme pri každodenných činnostiach (kúpanie, sprchovanie, pranie) môže byť dôvodov zvýšenej vlhkosti vzduchu hneď viacero.

V prípade novostavieb rodinných domov, bytoviek alebo aj objektov, ktoré nie sú určené na bývanie, môže voda použitá v mokrých stavebných procesoch, teda pri výrobe betónu a malty spôsobovať zvýšenie vzdušnej vlhkosti svojim odparovaním. Rovnaký problém môže predstavovať postupné uvoľňovanie vlhkosti zo stien po záplavách.

Pri nekvalitných stavbách môžu problémy s vlhkosťou spôsobovať nielen tepelné mosty, ale aj ich nevhodné zateplenie.

O nepriaznivých dopadoch vlhkého vzduchu niet pochýb

Zvýšená vlhkosť vzduchu vytvára vhodné, ba priam ideálne podmienky na tvorbu plesní a rast hubovitých mikroorgnizmov, ktoré majú negatívny vplyv na vaše zdravie.

To však nie je všetko. Nezanedbateľné sú tiež možné škody súvisiace s koróziou predmetov (už od 65 % relatívnej vlhkosti) alebo olupovaním sa farebných náterov, či omietky.

Vysoká vlhkosť vzduchu môže spôsobovať škody a nie je žiadúca v objektoch určených na uskladňovanie elektronických prístrojov, akýchkoľvek materiálov v práškovej forme a materiálov balených v papierových obaloch.

[su_note note_color=“#d9f4be“ radius=“5″]TIP:  Mobilné odvlhčovače patria medzi najefektívnejšie spôsoby odstránenia vlhkosti. [/su_note]

Relatívna vlhkosť vzduchu a rosný bod

Všeobecne sa za najvhodnejšiu relatívnu vlhkosť vzduchu považuje rozmedzie 40 – 60 %. V prípade vyššej relatívnej vlhkosti, môže dochádzať k spomínanej tvorbe plesní. Nízka vlhkosť vzduchu zasa môže spôsobovať vysúšanie slizníc, sprevádzané dráždivými reakciami tela a bolesťami hrdla.

Rosný bod je teplota, pri ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami (relatívna vlhkosť vzduchu dosiahne 100 %). V prípade, že teplota klesne pod tento bod, nastáva kondenzácia. Príkladom kondenzácie sú zarosené okná v zime, alebo orosená fľaša so studeným nápojom. Pri 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu a izbovej teplote 20 °C je rosný bod 9,3 °C.

Vetrať alebo odvlhčovať vzduch?

Na znižovanie vzdušnej vlhkosti máte niekoľko možností. Prvým a najviac používaným spôsobom je už v našom úvode spomínané vetranie a vykurovanie. Je to však nielen finančne a časovo náročnejší, ale aj menej efektívny spôsob znižovania vzdušnej vlhkosti. Navyše vlhkosť zo stien, či podláh neodstráni a problém v podobe zdravotných rizík, či iných škôd tak naďalej pretrváva.

Ďalšiu alternatívu ponúka kondenzačné odvlhčovanie. Kondenzácia vodných pár zo vzduchu predstavuje omnoho účinnejší spôsob ako iba obyčajné vykurovanie a vetranie. Kondenzačné odvlhčovače sa používajú na odstránenie vlhkosti  teplejších priestorov, kde nie je problémom dosiahnuť proces kondenzácie. Pri správnom použití sa pri tomto type odvlhčovania spotrebuje iba 1/4 energie, ktorá by bola spotrebovaná na princípe vetrania a kúrenia.

Napokon zostáva možnosť efektívneho adsorpčného odvlhčovania. Adsorpčné odvlhčovače sa používajú na odstránenie vlhkosti priestorov, kde nie je možné dosiahnuť proces kondenzácie, teda sa používajú spravidla pri teplotách nižších ako 10 °C. Vďaka adsorpcii je tak možné odvlhčovať aj pri nízkych teplotách až do 0 °C.

Čo dodať na záver. Vlhký vzduch, či vlhké steny predstavujú veľký problém. Nielen, že neprispievajú k príjemnej rodinnej atmosfére, ale predstavujú aj zdravotné riziká. Práve z tohto dôvodu by ste nemali otáľať a túto situáciu riešiť napríklad aj pomocou odvlhčovačov vzduchu.

[su_note note_color=“#d9f4be“ radius=“5″]TIP:  Vyberali sme 3 domáce odvlhčovače, ktoré skvelo poslúžia v domácnosti.[/su_note]