Priemyselné odvlhčovače vzduchu

Častým nežiadúcim javom vyskytujúcim sa v skladových, výrobných či iných exponovaných priestoroch je vysoká vlhkosť vzduchu. Prítomnosť vysokej vlhkosti vzduchu v spomínaných priestoroch môže skutočne predstavovať vážny problém. Je totiž sprevádzaná viacerými nepriaznivými dopadmi, akými sú nepríjemný zápach, tvorba plesní, kondenzácia alebo korózia.

Priemyselné odvlhčovače vzduchu

Nežiadúca vlhkosť vzduchu si tak vyžaduje prijatie okamžitých a razantnejších opatrení, nakoľko výsledkom nečinnosti môžu byť nemalé finančné straty v podobe poškodeného alebo znehodnoteného tovaru. Jedným z promptných riešení pri odstraňovaní vysokej vlhkosti vzduchu sú priemyselné odvhlčovače vzduchu.

Oblasti využitia priemyselných odvlhčovačov vzduchu

Priemyselné odvlhčovače vzduchu sú konštrukčne zhotovené na intenzívne používanie v náročných podmienkach. Využijete ich tak na odstraňovanie vysokej vlhkosti nielen skladových priestorov určených napríklad na uskladňovanie elektroniky, potravín, liekov, či oceľových výrobkov, ale aj  výrobných priestorov a priestorov akýchkoľvek novostavieb.

Svoje uplatnenie nájdu aj pri rekonštrukciách stavieb alebo pri odstraňovaní následkov škôd spôsobených vodou počas živelných udalostí. Priemyselné odvlhčovače vzduchu však oceníte aj pri odstraňovaní nežiadúcej zvýšenej vzdušnej vlhkosti priestorov archívov a knižníc.

Priemyselné odvlhčovače vzduchu

Mobilný priemyselný odvlhčovač vzduchu.

Mobilný priemyselný odvlhčovač (príklad)

Podstatnou výhodou priemyselných odvlhčovačov vzduchu je vysoká efektívnosť procesu odvlhčovania veľkých priestorov. Odvlhčovač si samozrejme môžete vybrať podľa vašich konkrétnych potrieb, resp. podľa požadovaného výkonu.

K prednostiam priemyselných odvlhčovačov vzduchu patrí tiež ich jednoduchá obsluha, možnosť nepretržitej prevádzky alebo ich plne automatické riadenie.

Pre priemyselné odvlhčovače vzduchu je vzhľadom na podmienky v ktorých majú fungovať  príznačná robustná konštrukcia zaručujúca vysokú mechanickú odolnosť a dlhú životnosť. Jednoduchú manipuláciu s odvlhčovačom vzduchu aj v náročnejších podmienkach stavieb umožňuje pevné držadlo a kolieska so zvýšenou odolnosťou.

[su_button url=“http://www.ecotechnologies.sk/priemyselny-odvlhcovac/“ size=“5″ icon=“icon: list“]Zobraziť  ponuku priemyselných odvlhčovačov vzduchu.[/su_button]

Princíp fungovania kondenzačných priemyselných odvlhčovačov vzduchu

Pri popise spôsobu fungovania priemyselných odvlčovačov vzduchu môžeme začať hneď pri ventilátore. Ventilátor nasáva a vháňa vlhký vzduch cez filter do tepelných výmenníkov odvlhčovača, kde sa vzduch ochladí pod tzv. rosný bod. Vlhkosť obsiahnutá vo vzduchu kondenzuje na kvapky vody.

Vzduch zbavený vlhkosti sa vďaka teplu vzniknutému prevádzkou priemyselného odvlhčovača zohreje približne o 5 °C a následne je distribuovaný späť do miestnosti.

Pri opätovnom procese priechodu vzduchu cez priemyselný odvlhčovač sa opakovane znižuje obsah jeho vlhkosti, výsledkom čoho je rýchle, ale ohľaduplné vysušenie vzduchu na požadovanú úroveň. Skondenzovaná voda sa sústreďuje do integrovanej zbernej nádoby priemyselného odvlhčovača vzduchu, odkiaľ sa môže hadicou odviesť do odtoku.

Adsorpčné priemyselné odvlhčovače vzduchu fungujú na inom princípe

No a tým je pohlcovanie vlhkosti do hydroskopického materiálu, ktorý pokrýva povrch špeciálneho rotora adsorpčného priemyselného odvlhčovača.

Adsorpčné odvlhčovače nájdu využitie najmä v priestoroch, kde nie je kvôli nízkej okolitej teplote možné dosiahnuť proces kondenzácie. Výhodou týchto odvlhčovačov je možnosť odvlhčovania aj pri teplotách pohybujúcich sa pod bodom mrazu.

Vyčkávať sa neoplatí

Priemyselné odvlhčovače vzduchu síce pracujú na rozdielnych princípoch, ale spája ich rovnaký cieľ a tým je nekompromisné odstránenie vysokej vlhkosti vzduchu. Vašim prvoradým cieľom pri problémoch s vysokou vlhkosťou vzduchu by malo byť jeho okamžité riešenie a to aj použitím priemyselných odvlhčovačov vzduchu.

Neodkladajte riešenie na neskôr. Predídete tak finančným stratám, či iným zbytočným nepríjemnostiam. Odvlhčovanie postihnutých priestorov by malo byť vašou prioritou.