Archív značiek: prevadzka

Prečo si montáž klimatizácie vyžaduje odborníka

Veľakrát sa nás zákazníci pýtajú, či montáž a zapojenie klimatizácie do domácnosti nezvládnu sami. Radi by sme povedali, že áno. Ale aj keď sa to na prvý pohľad nemusí zdať, tak na inštaláciu klimatizačného zariadenia sú potrebné určité odborné znalosti, správny inštalačný materiál a pracovné nástroje, ktoré nie sú bežnou súčasťou výbavy domácich kutilov.

Profesionálna montáž zabezpečí bezproblémovú prevádzku

Na správne fungovanie klimatizácie je nevyhnutné dodržať montážny postup a vykonať rad úkonov.

Ešte pred samotnou inštaláciou odporúčame prizvať si technika na odbornú obhliadku miestnosti, kde chcete klimatizáciu umiestniť. Tento krok je prvým predpokladom k úspešnej a rýchlej montáži, pretože po konzultácii s odborníkom bude jasné:

 • presné umiestnenie klimatizácie (vonkajšej aj vnútornej klimatizačnej jednotky
 • napájanie na elektrickú energiu
 • presné množstvo potrebného materiálu na inštaláciu (skrutky, hmoždinky, kotvy; dĺžka
 • izolovaného medeného potrubia a prepojovacieho kábla, krycích líšt,…)
 • predbežná cena za montáž bez väčších odchýlok od koncovej ceny

Zabezpečujeme odbornú montáž u nás zakúpenej klimatizácie, vďaka čomu nestrácate záruku na svoju klimatizáciu.

V prípade neodbornej inštalácie totiž môže dôjsť k poškodeniu jednotky (kvôli nesprávnej manipulácii či zapojeniu). Klimatizáciu následne nie je možné reklamovať, vzhľadom na to, že išlo o neodborný zásah. Preto neriskujte a prenechajte montáž klimatizácie odborníkom.

Odporúčame: Montáž klimatizácie objednať s dostatočným predstihom, a teda ešte pred začiatkom letnej sezóny. Vďaka tomu nebudete musieť dlho čakať na termín montáže v čase, kedy sú servisní technici najviac vyťažení.

Čo ovplyvňuje cenu montáže klimatizácie

Cena za montáž klimatizačného zariadenia sa odvíja od viacerých aspektov. Hlavne však závisí od toho, kde chcete mať klimatizáciu nainštalovanú – či do panelu, tehlovej steny či steny z mäkšieho materiálu (ypor, ytong…). V prípade umiestnenia do betónových stien sa cena navyšuje z dôvodu vyššej náročnosti pri vŕtaní diery, určenej pre prechod potrubia, pretože je potrebný veľký priemer.

Cenu takisto môže ovplyvniť zasekávanie káblov či použitie krycích/ ozdobných líšt.

Tip pre vás: Už pri odbornej prehliadke si nechajte poradiť, kde by bolo najlepšie klimatizáciu namontovať. Vhodné umiestnenie klimatizácie dokáže nielen zaručiť jej bezproblémové fungovanie a spoľahlivosť, ale takisto pomôže ušetriť náklady na montáž a prípadne aj na prevádzku.

Kde je vhodné klimatizáciu umiestniť

Vnútornú jednotku klimatizácie je potrebné inštalovať na miesto, kde sa zabezpečí dobrá cirkulácia vzduchu v miestnosti. Často to nie je práve miesto, ktoré si najprv zvolí samotný zákazník; preto je naozaj vhodné sa informovať vopred, či ste sa rozhodli správne.

Vonkajšiu jednotku klimatizácie je nevyhnutné inštalovať na miesto, kde nebude vystavená priamemu nárazovému vetru. Takisto treba rátať s dostatočným priestorom okolo klimatizačnej jednotky a vziať do úvahy aj to, kde bude stekať kondenz z klimatizácie – či voľne po stene alebo napríklad do nejakej nádoby, ktorá sa po naplnení jednoducho vyleje. Je však potrebné počítať s produkciou približne 3 – 5 litrov kondenzu za deň a tomu prispôsobiť spôsob jeho zachytávania.

Ako prebieha montáž klimatizácie v krokoch

 1. Prvým krokom je už vyššie spomínaná odborná prehliadka, vďaka ktorej sa určí presné miesto montáže vnútornej a vonkajšej jednotky, množstvo potrebného inštalačného materiálu, ako aj predbežná cena za montáž.

 2. Pri ďalšej návšteve sa už montuje samotná klimatizácia. Najprv vnútorná jednotka s použitím konzol, pričom sa vyvŕta prierez pre medené potrubie, napájacie a komunikačné káble a kondenz. Natiahnutím líšt a vložením potrubia sa ukončia prípravné práce a potom je možné dať vnútornú jednotku na určené miesto.

 3. Vonkajšiu jednotku následne stačí „zavesiť“ na pripevnené konzoly a napojiť takisto na potrubie, káble a tiež kondenz.

  Dôležité je však nezabudnúť na odsatie vzduchu z vonkajšej jednotky pomocou vákuovej pumpy (to je jeden prístrojov, ktoré nenájdete bežne v domácnosti), pričom sa množstvo vzduchu prekontroluje tzv. manometrom.
  Vákuovaním vonkajšej jednotky sa zabezpečí odsatie prebytočného vzduchu pred samotným spustením klimatizácie.

 4. Predposledným krokom je kontrola prípadného úniku vzduchu

 5. Na záver sa otvoria ventily pre vpustenie chladiacej zmesi a klimatizáciu možno začať používať.

Inštalácia klimatizácie je mierne časovo náročná. Predovšetkým trvanie ovplyvňuje to, na aký povrch sa jednotka umiestňuje (tehla, nosný panel, ypor,…). Montáž tak môže trvať v rozmedzí od 3 do 4 hodín.

Montáž klimatizácie je nielen časovo, ale hlavne technicky náročný úkon, ktorý si vyžaduje znalosti odborníkov. Aby ste predišli nesprávnemu zapojeniu a možnému poškodeniu zariadenia, prenechajte montáž na profesionálov. Radi vám poradíme a zabezpečíme montáž vašej klimatizácie zakúpenej u nás.